NÁKUP SADBY

 • Sadbu nakupujeme od pěstitelů česneku, kteří již mají nějaké „zkušenosti“ a tím zaručují zdravou sadbu.  Sázet, střední velikosti stroužků tzn. i nákup přiměřených velikostí hlaviček.
 • Budeme-li sázet velké stroužky je velká pravděpodobnost, že nám vyroste velký česnek.
 • My si však musíme stanovit náš cíl, na začátku zda nám jde o přiměřené velikosti a množství, neboť budeme-li chtít sázet velký česnek, musíme i počítat s větším množstvím zakoupené sadby.Může dojít k tomu, že tzv. prosázíme, osázíme menší plochu pozemku. Důležitými podmínkami nákupu sadby je znát zdravotní stav česneku i jaká je skladovatelnost nebo pro jaké účely jej chceme pěstovat.
 • Máme se rozhodnout tedy pro odrůdu - (klon)?  Jsme-li opravdoví začátečníci, ptejme se souseda  jakému česneku se na jeho zahrádce daří tzn. je důležitá i oblast kde budeme česnek pěstovat. Můžeme mít česnek uznaný a věhlasného jména a on nám tam nepůjde, nebo  si někteří zahrádkáři myslí, že sadí česnek zakoupené v některé „Supermarketu“  z dovozu z ciziny a pak jsou zklamáni z úrody.  To platí i pro uznaný česnek „český“.
 • Další možností je zakoupit malé množství sadby a experimentovat. 

 VÝSADBA

 • Vlastnímu sázení předchází příprava půdy. Jiná je u zahrádek a jiná u větších pěstitelů. Zahrádkáři stačí pouhé zrytí a rozbití případných hrud.  Ti větší pěstitelé musí včas provést podmítku po předplodině a blíží-li se termín výsadby tj. konec září provedou orbu a v nejkratší možné době s rotavátorem zoraný pozemek připraví pro sázení.
 • Přípravu pozemku provedeme minimálně čtrnáct dní před sázením, aby půda slehla. Jako velmi důležitá podmínka úspěšné sklizně je, že před přípravou pozemku provedeme výběr vhodného pozemku. Není vhodné sázet česnek na pozemek, kde jsme provedli hnojení chlévskou mrvou nebo kompostem, na pozemku min. čtyři roky nebyla pěstována cibulovina, není vhodné pěstovat česnek po bramborách, ale jsme-li  nuceni z důvodu nedostatku místa přesto sázet, musíme půdu zbavit zbytků brambor, abychom minimalizovali možné napadení česneků plísní nebo houbovými chorobami. Těsně před výsadbou provedeme hnojení hnojivem NPK . Pro náročné pak v části hnojení. Sázení provádíme ručně, kdy provedeme rýhu do pozemku min. hloubka 6 cm a do takto připravené kamle vkládáme jednotlivé stroužky česneku,  po té provedeme zahrnutí česneku a vytvoříme hrobky. Řádky  od sebe pak 20 – 30 cm,  vzdálenost stroužků od sebe dle velikosti 8– 12 cm.
 • Strojní výsadba sazečem, máme volbu ze dvou a to páskovým kdy stroužky padají na pás a postupně padají do botky, která rozrývá půdu a zase následně  česnek zaoráváme kdy jsou vytvářeny hrobky.  Sází, se dle sazeče ve třech nebo čtyřech řadách, při zachování kolejových řádků. Obdobou je karuselový (bubnový), ale zde je velké nebezpečí poškození. Někde je také používán tzv. BABOSED kdy na taženém rámu sedí osoby a ty vhazují jednotlivé stroužky do botek a následně opět je radličkou zaoráván.
 •  Velmi důležitým faktorem je doba výsadby.  Ta se počítá od konce září až do zámrzu. Česnek by neměl vyrašit na povrch. Samozřejmě není závadou částečně vyrašený česneku, ale velkým negativem můžou být, tzv. holomrázy.  Často kladeným dotazem je to, že strojně sázený česnek nepadá rovně do země.  Česnek když roste tak dojde k narovnání, ale může dojít i k výjimkám, ale pokud sázíme strojně  nejde o malopěstitele a ve velkém se nějaká výjimka najde a ta není na závadu, cca 0,1% je zanedbatelné.  Velmi důležitým faktorem, aby úroda byla zdravá,  a nebyli jsme zklamáni je nutné dodržení několika podmínek  česnek nesázet do stejného pozemku ne dříve než za čtyři roky kde byla nějaká cibulovina (cibule, česnek, pórek a podobně), nesázet po bramborách, pokud je to nevyhnutelné nutno odstranit z půdy všechny zbytky brambor tak i natě – předejdete napadání plísní a hnilobou, a opět zklamání z úrody

PŘÍPRAVA SADBY

 • Opět velmi důležitá a podstatná podmínka kvalitní úrody.  O sadbě už bylo něco málo řečeno. Jsme-li rozhodnuti  jaký česnek budeme sázet, jarní nebo ozimý, k tomu se i váže příprava.  Jarní česnek začneme rozlupovat co nejdříve, ale s přihlédnutím na počasí, v nejkratší možné době je musíme po namoření sázet, nejen z důvodu rašení, ale také z důvodu toho, že po rozloupání již není chráněn slupkami a to nejpodstatnější je chytit jarní vláhu jak je to u všech jařin. Velmi podstatným bodem přípravy jak pro jarní tak ozimý česnek moření.   V současnosti používané přípravky a osvědčené jsou SULKA proti háďátku a moříme rozloupané stroužky 12 hod., po oschnutí těsně před výsadbou moříme ve FUNDAZOLU – u nás již nedostupný, ale dá se dovézt z Polska- možno použít př. ROVRAL Flo moříme po dobu 20 min.,  tak to připravený česnek můžeme sázet.

HNOJENÍ

 • Pozemek na který byl hnojen chlévskou mrvou, kompostem a podob. můžeme sázet česnek až následující rok. Na podzim při přípravě půdy hojíme s NPK a to v dávce 1 kg na 100 m2. Na jaře pak na sníh 1 kg Cereritu na 100 m2.  V průběhu vegetace pak síranemamonným a  ledkem vše dle porostu.   Toto je návod pro zahrádkáře.  Pokud však jsme větší pěstitelé, kteří pěstují česnek na prodej je hnojení složitější.  Základem tohoto postupuje provedení rozboru půdy v laboratoři, kde nám zjistí stav živin tak i PH půdy neboť to je velmi důležitý faktor ovlivňující výnos. Dalšími faktory je zejména stav fosforu, draslíku, hořčíku.
 • Dusík se mění, a proto je dodáváme podle stavu porostu.  Velkou veličinou je síra proto dodáváme sirná hnojiva, ovlivňuje kvalitu česneku tak i pro různé škůdce působí odpudivě.
 • V průběhu vegetace můžeme provádět mimo kořenovou výživu zejména málo dostupným Harmavitem, ale jsou i další možnosti (Agrofert)

OŠETŘOVÁNÍ

 • K základnímu pravidlu patří to, že by česnek měl být zbavován různých plevelů a podobně.  Toto provádíme zejména plečkováním. Ruční listovou plečkou do řádků nebo radličkovou plečkou na všechny řádky taženou traktorem, další možností je okopávačkou na různých frézách. Důležité je kypření i kolem česneku. Má to dva důvody, zbavování se plevelu a současně probíhá provzdušňování půdy, to platí zejména po deštích, aby nevznikal škraloup a působením tepla pak nedošlo k zapaření.   Odstraňovat plevele je opět možné i za pomoci postřiků chemicky.STOMP 400, Targa Super
 • Proti plísním zase Ortiva. Současně při provádění zejména ručních prací v česneku je vhodné a důležité provádět likvidaci poškozených rostlin, zasychajících, žloutnoucích a jinak zdeformovaných. Odstraňujeme je vyrýváním, předejdeme tím k přenosu na okolní rostliny. Likvidaci takových rostlin provádíme spálením po zaschnutí.   Koordinací s chemickou ochranou proti plevelům musíme provádět i chemické ošetřování proti škůdcům a plísním. Je však vhodné současně s aplikací postřikovačem provádět i mimokořenovou výživu. Vystoupí-li teplota na jaře na d 10 stupňů tři dny po sobě je nutno provádět postřik proti houbomilce česnekové, a za dalších deset  dnů   opětovně. Minimálně třikrát za sezónu. Vhodné je použití př. KARATE.
 • Dalším škůdcem je květilka cibulová a drátovci. Je-li položen základ výše popsaným způsobem je nutno také ručně provádět zalamování květů u paličáku, a to jak jarního tak ozimého.  To nemusíme provádět u nepaličáku. U paličáku si necháme, různě rozptýleno na pozemku, několik jedinců pro informaci kdy je česnek zralý.

SKLIZEŇ

 • Vegetační doba u ozimého česneku je od 260 do 270 dnů. U jarních česneků je od 110 do 120 dnů.
 • Vše je závislé zejména na počasí.
 • U paličáků poznáme dobu sklizně tím, že ponechané stvoly se napřímí a spodní listy zasychají.  Jinak je to u nepaličáků protože nemají květy zde to poznáme podle toho, že započne poléhání a opět zasychání. Je již na pěstiteli jak odhadne den sklizně, neboť  je-li brzo přicházíte o výnos naopak, je-li pozdě je velké nebezpečí praskání slupic, takovýto česnek se hodí pak pouze na sázení neboť na prodej je nevzhledný. Vlastní sklizeň provádíme většinou ručně tj. vytahování rostlin a jejich snopkování a svazování.
 • Pro snadné vytahování je možno použít různé podrývače ať jde o originál na mrkev nebo tzv. dělané doma, míněno použití staré vyorávače na řepu kdy postačuje propojení radliček jedním celistvým ocelovým nožem.  Ze zahraničí je možno použít i specielní sklízeče česneku, ale v našich českých podmínkách nevyzkoušených.  Česnek, který jsme vytáhli a svázali, musíme odvézt z pole, z důvodu možného poškození sluncem a podobně. Zahrádkáři česnek obyčejně věší někam na půdu s dobrým větráním.
 • Ti větší pěstitelé používají různé kolny, kde umístí konstrukci z lešení, nebo konstrukci z lešení překrýt plachtou. Velmi důležité je zabezpečit dostatečné větrání, jinak dojde k zapaření a plesnivění.

ČIŠTĚNÍ

 • Pro prodej se česnek musí očistit, zakrátit stvoly do 5 cm a odříznou kořeny. Je nutno, ale zvolit ten pravý čas kdy započít. Ten čas nastal, pokud když hlavičkou česnek promáčkneme a on to chrupne.  Jinak hrozí to, že česnek není ještě dostatečně suchý a stvol ve středu začne brzy plesnivět a černat.  Česnek, který není dostatečně suchý  je pouze pro rychlou spotřebu. 

 


CZIN.eu Zóna.cz - katalog stránek Seznam stránek