Z důvodu nedostatku česneku se různí podnikaví lidé snaží nahradit nedostatek sadbového materiálu (česneku) pocházejícího z Čech dovozem ze zahraničí př. Polska, Francie a Maďarska a pak je vydávat za český česnek. Je to pouze česnek pěstovaný v Česku, ale s českým česnekem to nemá nic společného - o tom se již přesvědčili i někteří odběratelé. Český česnek je ten, který byl v česku vyšlechtěn a je také evidována příslušná odrůda!!!

Tak pozor na náhražky. Bude trvat cca čtyři roky než dojde k navýšení produkce

 

Pěstování a prodej česneku z oblasti - CHOTĚŠOV

Pěstováním česneku se zabýváme 14 let

Kdo dnes ví, že česnek je jedna z nejstarších rostlin. V minulosti byl česnek brán jako zelenina a léčivá rostlina

Česnek vyniká vysokým obsahem sušiny a obsahem látek, z nichž nejdůležitější jsou sirné vazby, které tvoří základ charakteristických silic

Je jeden z mála lidových prostředků proti četným chorobám, které se u člověka vyskytují

Česnek působí proti usazování látek v cévách, proto je o česnek jako rostlinu velý zájem

Kdo se většinou přesvědčil o účincích sám na sobě, ten zůstává věrný česneku po celý život

Česnek je pro svou sílu ceněný již od nepaměti a dnešní studie jen dokazují jeho úžasné farmakologické vlastnosti a všestrannou použitelnost v rámci prevence. Mnoha lidem však česnek nevyhovuje v syrovém stavu, kvůli svému specifickému aroma.

Česnek je vytrvalá rostlina obsahující vázané silice, sloučeninu aliin, vitamíny, minerály a látky inzulínových vlastností. Mezi další účinné látky, které česnek obsahuje, je nutno uvést glutamylpeptidy, steroidní a triterpenové saponiny, lektiny, flavonoidy, polysacharidy, selen a další. Rostlina v sobě hromadí také velké množství jódu. Největší množství účinných látek je koncentrováno v cibulce skládající se z pacibulek krytých obalem z bílých šupin.

Česnek má antimikrobiální a antimykotický účinek (zastavuje množení baktériií a virů, působí i proti parazitům). Tento účinek hraje pozitivní roli při chřipkových onemocněních, u kterých zvyšuje pocení a zlepšuje odkašlávání (proto je doporučován i jako doplněk při onemocněních horních cest dýchacích, jako je chronický zánět průdušek či katar horních cest dýchacích).

Česnek se dále podílí na snižování srážení trombocytů a zvýšení fibrinolytické aktivity, čímž snižuje srážlivost krve a tím zabraňuje tvorbě sraženin v krevním systému (způsobuje to jedna z účinných složek česneku - ajoen). Dále byla prokázána schopnost snižovat hladinu krevního cukru.

 

Historie česneku

Česnek je pravděpodobně jedna z nejstarších bylin pěstovaných nejen pro své kulinářské, ale i pro své léčebné vlastnosti, téměř po celém světě. O jeho používání jsou zmínky již z období před déle než 4000 lety ze staré Číny, Egypta, Babylonu apod., odkud se rozšířil do celého světa. Zkušenosti s léčebným použitím česneku měli již staří Římané a Řekové. Řadu těchto zkušeností využívají humánní i veterinární lékaři dodnes, protože oprávněnost používání česnekových přípravků je vědecky dokládána i v současné době.

Chemické složení přírodního česneku

Česnek obsahuje

70% vody

20 - 30% glycidů

5 - 7% bílkovin

1,5% popelovin jako sloučeniny vápníku, železa, síry a jodu

Kromě toho obsahuje vitamíny A, B1, B2, E a C, sirné glykosidy, silice, cholin, rodanidové uhlovodíky, imulin, saponiny, methylcystein, glutamylpeptidy

Sirné glykosidy akordin A a B se rozkládají na antibakteriálně a antimykoticky účinný allicin, kyselinu vinnou a amoniak.

Allicin je mj. látka s podobným účinkem jako mají pohlavní hormony samčí i samičí.

Použití česneku a jeho účinky

Díky uvedenému bohatému obsahu různých účinných látek se česnek používá jako :

  • Karminativum - umožňuje snadnější odchod střevních plynů stimulací střevní peristaltiky a současným příznivým vlivem na střevní mikrofloru ( inhibuje rozvoj nežádoucích mikroorganismů )
  • Digestivum - podporuje příjem krmiva stimulací buněk sliznice žaludku a střev a jejich sekretolytické činnosti

Antibakteriální spektrum česneku zahrnuje především stafylokoky, streptokoky, bacily i velmi odolné mykobakterie. Antimykoticky působí česnek na kvasinky a některé plísně.

  • Rovněž je prokázán jeho účinek virucidní a antihelmintický - působí proti střevním parazitům vytvářením nepříznivých podmínek pro jejich uchycení.
  • Velmi dobře je česnek hodnocen pro svůj příznivý účinek na kardiovaskulární systém. Má vliv na redukci tuků a cholesterolu v krvi a na výrazné snížení krevního cukru.
  • Pro jeho antisklerotické účinky se doporučuje česnek podávat pravidelně starším i starým psům, u nichž podporuje vitalitu a celkově zlepšuje zdravotní stav. Lze jej proto vřele doporučit i jako přírodní geriatrikum.

 

V září a říjnu tohoto roku byly uveřejněny výsledky dvou studií, zabývajících se prospěšností konzumace česneku. První, uveřejněná v zářijovém čísle Annals of Internal Medicine, se zabývala vlivem česneku na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Druhá, otištěná v říjnovém American Journal of Clinical Nutrition, zkoumala problém vlivu česneku na incidenci karcinomu žaludku a střeva.

Studii o léčbě hypercholesterolémie česnekem (Allium sativum) vypracovala skupina lékařů z University of Exeter ve Velké Británii pod vedením Clare Stevinson. Šlo o provedení metaanalýzy všech dostupných studií na toto téma, vyhovujících danným parametrům (randomizované, dvojitě slepé, kontrolované placebem, účastníci měli hladinu cholesterolu v krvi nad 200 mg/dL). Cílem bylo ověřit výsledky některých studií, které udávaly účinnost česneku na snížení hladiny cholesterolu zhruba o 9-12%.

Průzkumem 6 elektronických databází (MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, Cochrane Library, AMED a CISCOM) bylo nalezeno celkem 39 studií na toto téma. Z nich vyhovovalo vstupním kritériům 13 studií, které zahrnovaly celkem 796 osob. Metaanalýza údajů ukázala, že česnek snižuje hladinu cholesterolu znatelně více, než placebo. Rozdíl činil v průměru 15,7mg/dL, neboli snížení cholesterolu o 5,8%.

Analýzou 5 nejpodrobněji zpracovaných studií se britští vědci pokusili zjistit trvalost účinku česneku. Výsledek je však příliš nepotěšil. Ukázalo se, že u pacientů, léčených 3 až 6 měsíců česnekovým preparátem Kwai (allin 1,3%) v dávce 900 mg/den, téměř nedošlo ke snížení cholesterolu v krvi oproti placebu (rozdíl činil pouhých 4,3 mg/dL). Užívání preparátu Kwai rovněž nevedlo k významnější změně poměru HDL/LDL cholesterolu v krvi (HDL +6,6 mg/dL, LDL -2,7 mg/dL). Jediným významným zjištěním tak zůstal fakt, že léčba s sebou pro pacienty nenesla téměř žádné vedlejší nepříznivé účinky (pouze v několika případech došlo k žaludečním obtížím).

V porovnání s dosavadními metodami, užívanými v léčbě hyperlipidémie, se tedy česnek jako příliš efektivní neukázal. Běžná dieta sníží hladinu cholesterolu o zhruba 5,3% za 6 měsíců, statiny dokonce o 17-32%. Podobných výsledků lze dosáhnou i pomocí jiných přípravků (žlučové sekvestranty, fibráty, nikotináty aj). Je ovšem třeba vzít v úvahu vedlejší účinky těchto léčiv, některé jsou dokonce považovány za potenciálně karcinogenní.

Je ale třeba nad česnekem „lámat hůl“? Autoři se domnívají, že takový přístup by byl rozhodně předčasný. Upozorňují na jeden podstatný fakt. Při zpracování 10 z 13 studií totiž nebyl použit česnek jako takový, ale zmíněný preparát Kwai. Nejsou tedy výsledky studií ovlivněny nejasnou kvalitou přípravku?

Na podobný problém upozorňují i autoři druhé studie, američtí lékaři z University of Carolina. Ti se zaměřili na studium vlivu česneku na výskyt kolorektálního karcinomu a karcinomu žaludku. Šlo rovněž o metaanalýzu. Tým dr. Lenore Arab nalezl 300 studií z celého světa, zpracovaných na toto téma. Podrobnému vyhodnocení podrobil výsledky 22 nejlepších. Výsledek?

Lidé, kteří pravidelně konzumují syrový nebo vařený česnek, jsou v podstatně nižší míře postihováni kolorektálním ca. (riziko jeho vzniku je sníženo na třetinu) i karcinomem žaludku (poloviční riziko). Mechanizmus účinku není dosud zcela jasný, existují spekulace, že česnek má antibakteriální efekt vůči Helicobacter pylori, který se podílí na vzniku rakoviny žaludku. Také výzkum na zvířatech ukázal protektivní působení alliových derivátů vůči rakovinnému bujení.

Co je však zajímavé, takto účinný se ukázal pouze česnek ve své přirozené formě. Účinnost komerčních česnekových výtažků byla podstatně nižší. Proč, s tím si tým dr. Arab láme hlavu stejně, jako lékaři britské skupiny. V úvahu připadá několik možností: jednak je možné, že během zpracování (sušení, drcení, lisování) dochází k destrukci účinných složek, jednak se účinnost může snižovat během dlouhodobého skladování. Je také možné, že na pozitivních účincích česneku se podílí více složek, samotné alliové deriváty nestačí.

Co říci závěrem? Je pravděpodobné, že česnek má na lidský organizmus četné příznivé účinky. Je ovšem třeba ho jíst syrový nebo vařený, přes pověstnou vůni, která je mnoha lidem nepříjemná. Komerční výtažky, podobně jako mnohé syntetické vitamíny, mají velmi omezenou účinnost.

Podle Annals of Internal Medicine 2000; na www.annals.org a American J. of Clinical Nutrition na www.medscape.com.

ČÍNSKÝ ČESNEK - Made in China

Miluji česnek a zásadně ho přidávám skoro do všech pokrmů. Dokonce zvažuji, že bych začala péct vánoční cukroví s česnekem. Jenže mám obrovský problém, nejsem schopná najít český česnek. Přitom jsem si naprosto jistá, že se česnek dá běžně pěstovat i v našich klimatických podmínkách. Každoroční česneková úroda na láskyplně obhospodařované zahradě mého otce je toho důkazem.

česnek,
zelenina

Česká česneková realita je však tristní. Podle informací ekologického Hnutí Duha minimálně dva česneky ze tří pochází z Číny. Statistika Ministerstva zemědělství je ještě depresivnější: česká produkce není schopna pokrýt domácí spotřebu česneku. U nás se vypěstuje jen asi šestina celkové spotřeby. Proto se do Česka každý rok doveze více než 5 tisíc tun česneku, drtivá většina přitom pochází z Číny. Podle oficiálních čísel se k nám dováží ještě česnek z Nizozemska a Španělska. Ten je ovšem také čínský, jen překoupený tamními obchodníky.

Co je špatného na česneku z Číny

  • Je nekvalitní a výrazně slabší. Na ochucení pokrmu potřebujete větší množství stroužků.
  • Je silně chemicky ošetřen. Aby česnek vydržel cestu přes polovinu planety, musí být „vylepšen“ chemikáliemi.
  • Je starý. Na pulty českých obchodů se čínský česnek dostává i rok po sklizni.
  • Je neekologický. Dovoz potravin významně přispívá k produkci skleníkových plynů, příčiny globálních změn klimatu. S kilogramem čínského česneku si kupujete také kilogram oxidu uhličitého.
  • Je neetický. Potraviny dovezené přes půl světa jsou levné díky tomu, že dělníci na plantážích pracují v nelidských podmínkách za minimální mzdu.

Novinky

Problém s česnekem

21.04.2011 08:05
Zákazníci se pídí po českém česneku, je ho ale málo a není k sehnání 14. října 2010  10:30 Nemáme, došel. Právě to často slýchají Češi, kteří se v obchodech ptají po českém česneku. Na pultech je k sehnání většinou jen čínský, který ovšem není tak aromatický a žádaný. Tuzemští...
Celý článek

Účinky česneku

21.07.2010 10:52
V září a říjnu tohoto roku byly uveřejněny výsledky dvou studií, zabývajících se prospěšností konzumace česneku. První, uveřejněná v zářijovém čísle Annals of Internal Medicine, se zabývala vlivem česneku na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Druhá, otištěná v říjnovém...
Celý článek

Vakuovaný česnek

09.06.2010 09:34
Příprava nového produktu a to vakuovaný česnek, který je balený po 6 stroužcích a má trvanlivost az 8 týdnů.  
Celý článek


Kontakt

Procesnek.cz

Chotěšov u Vrbičan
Lovosice

+420 777 438 784


CZIN.eu Zóna.cz - katalog stránek Seznam stránek